s-panel.lv > PĀRDOŠANAS NOTEIKUMI

S PANEL VISPĀRĪGIE PĀRDOŠANAS NOTEIKUMI

Spēkā esošie Vispārīgie pārdošanas noteikumi, turpmāk saukti (VPN), nosaka standarta noteikumus, uz kuru pamata notiek tirdzniecības darījumus starp PĀRDEVĒJU un PIRCĒJU. Tie ir neatņemama sastāvdaļa jebkurā komercpiedāvājumā, cenrādī, sadarbības vai pirkuma līgumā, un PIRCĒJS, uzsākot sadarbību, automātiski piekrīt VPN.

Ja jums ir nepieciešams kāds industriāls risinājums, mēs esam jūsu rīcībā!

KONTAKTI